พลังแห่งการ

เกิดใหม่

Dr.Recella

จากการเฟ้นหาเครื่องสำอางค์ที่มีความปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมชาติ

สินค้าของเราผลิตโดยกระบวนการที่ไม่ใช่สารเคมีปรุงแต่ง 100% และใช้รักษามาแล้วกว่า 70,000 เคสทางการแพทย์

เรายังคอยค้นคว้าและเฟ้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อปกป้องให้กับผิวของคุณ

Dr.Recella

จากการเฟ้นหาเครื่องสำอางค์ที่มีความปลอดภัย, มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมชาติ สินค้าของเราผลิตโดยกระบวนการที่ไม่ใช่สารเคมีปรุงแต่ง 100% และใช้รักษามาแล้วกว่า 70,000 เคสทางการแพทย์ เรายังคอยค้นคว้าและเฟ้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อปกป้องให้กับผิวของคุณ

ความสดใหม่

จากห้วงทะเลลึก

Our Products

 

α Gri – X (อัลฟ่ากริกซ์) ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาความสดใหม่ไว้เต็มเปี่ยม

มอบพลังแห่งการเกิดใหม่ให้กับผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารเคมี

ผลิตโดยน้ำบริสุทธิ์จากห้วงทะเลลึก ซึ่งวิจัยโดยศูนย์วิจัยน้ำทะเลโอกินาว่า

Our Products 

α Gri – X (อัลฟ่ากริกซ์) ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาความสดใหม่ไว้เต็มเปี่ยมมอบพลังแห่งการเกิดใหม่ให้กับผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สารเคมีผลิตโดยน้ำบริสุทธิ์จากห้วงทะเลลึก ซึ่งวิจัยโดยศูนย์วิจัยน้ำทะเลโอกินาว่า

Updated-image-of-photo

Aqua Venus Trial Set

Cleansing , Face wash soap , Lotion (Pure moisture water) , 

Pure Moisture gel, and Sunscreen 

A nourishing gel that is rich in natural beneficial ingredients.

use  as the main ingredient

Beauty Liquid & Beauty Cream

high quality cream that makes your skin beautiful.

skin care  products that helps you reduce your wrinkles

and make your skin bright

use  as the main ingredient

Super White Extra

Dr.Recella Global Office

ideomix sukhumvit 103 (09.00-17.00)

9/9 SoiUdomsuk 3, Bangna, Bangna

Bangkok 10260

info@dr-recella-global.com

(+66) 02-042-4665

Page top button